Het volbrengen van een lange reis begint met het zetten
van de eerste stap...
het voorwerk

Het ligt natuurlijk aan wat je wilt onderzoeken en hoe je dat vervolgens aanpakt maar toch, hier een paar wenken...

1. Zorg voor een zorgvuldige documentatie:
Niet alleen moet het een en ander opgeschreven worden maar het moet ook nog ooit terug gevonden kunnen worden! Bij een groter project is bijvoorbeeld een (digitale) kaartenbak handig.

2. Archief en media onderzoek: verzamel alle documentatie die er al over dat onderwerp geschreven is.
Een handige hulpmiddel is trouwens ook de sok-info index waarin ik alle voor het groeve onderzoek van belang zijnde bijdragen/artikelen verzameld heb. Ook de groeve-literatuurlijst kan handig zijn.

3. Lees alle beschikbare documentatie zorgvuldig door. (groevenstudie)

4. punt 1 t/m 3 zou je het 'inlezen' kunnen noemen. Je bent dan bezig om een beetje te grasduinen, te stoeien met je onderwerp. Allemaal nodig om de belangrijkste stap te nemen:
Het formuleren van de onderzoeksvraag.
     4a. Formuleer één onderzoeksvraag die gaat over je onderwerp.
     4b. Bedenk deelvragen die betrekking hebben op je onderzoeksvraag.

5. (gaat verder op punt 3) Ga bij elke deelvraag op zoek naar literatuur die je kan helpen met het beantwoorden van die deelvraag.

6. Schrijf bij elke deelvraag een antwoord.

7. Bedenk bij elke deelvraag een passende titel.

8. Vat elke deelvraag samen. Voeg alle samenvattingen samen en schrijf erboven 'conclusie'.

9. schrijf een inleiding. Vergeet hierin niet het doel van dit onderzoek toe te lichten en de manier van aanpak.

10. Laat het door iemand doorlezen en nakijken. Liefst iemand die verstand heeft van het onderwerp. Je zult verstelt staan van het aantal fouten dat jij over het hoofd hebt gezien.

Verder is het handig te beseffen dat ervaring een belangrijke rol speelt. Begin eerst met een klein onderzoekje, dan een wat groter. Et cetera.

Erik Honée

Ü    Terug naar de rubriek "Onderzoek"