De SOK-info index

Ü    Terug naar de rubriek "Onderzoek"

Harstikke mooi die 135 sok-info's. Af en toe blader ik ze eens door en je ontdekt iedere keer weer een leuk artikeltje. Maar die toenemende hoeveelheid info's heeft een steeds groeiend nadeel: als je later een bepaald stuk wilt terugzoeken dan kun er even voor gaan zitten... Zoek niet verder! Voor dit doel heb ik een index samengesteld van alle sok-info's, dan kun je gemakkelijk iets opzoeken. Trouwens, het sok-info blaadje krijg je als je lid bent van de SOK. (En met dank aan John Caris voor het zorgvuldig controleren van deze index).

Toelichting
Het doel van dit overzicht de inhoud van de SOK-info’s gemakkelijker toegankelijk te maken. Dit overzicht is echter geen allesomvattende index; alleen die artikelen zijn opgenomen waar ik van dacht dat ze voor het groevenonderzoek van belang zouden kunnen zijn. Zodra een tekst relevante informatie bevat is de titel aan de lijst toegevoegd.

Een titel dekt niet altijd de lading. Daarom zijn sommige titels aangevuld om de inhoud te verduidelijken. Dit is dan aangegeven door de aanvulling tussen haken te zetten.
Volgens volgend sjabloon: Achternaam, Voornaam. Titel; [evt. aanvulling tussen haken]. Nr. …; p. …

Tip: zoeken door control & F in te drukken.

Nb. In de Nrs. 90-100 zijn de pagina’s ongenummerd. Maar voor het gemak hier toch voorzien van paginanummering.

SOK-info index

Info: 1 t/m 40

Info: 41
Orbons, Joep. Bezoek aan de prehistorische vuursteenmijnen van Rijckholt. Nr. 41;p.4-6.

Info: 42 t/m 44

Info: 45
Grood, Ed de. In Memoriam Piet van Nieuwenhoven 1913-1991. Nr. 45; p.2.

Info: 46
Stevenhagen, Ed. Waarop een groevekaart antwoord moet geven. Nr.46; p.5-7

Info: 50
Stevenhagen, Ed. Tranchot en de Sint Pietersberg. Nr.50; p.3
Breuls, Ton. Aanreiking tot speurwerk II. Nr. 50; p.5

Info: 53
Stevenhagen, Ed. Discussiestuk. Nr.53; p.9-13

Info: 54
Lagas, Ad. Op zoek naar de Ancienne Brasserie. nr. 54; p.6, 7

Info: 55
Breuls, Ton. “Mergel” nr.55; p.3.
Walschot, Luc. Kerstmis te Kanne in 1798. nr. 55; p.6,7.

Info: 57
Knubben, John en Maes, Jacques. Anoniem schrijven. Nr. 57; p.4
Melkert, Marjan. Wetenschappelijk schrijven? Nr.57; p.6,7

Info: 58
Walschot, Luc. Artikel gevonden in een oude schoenendoos te Geulhem. Nr. 58; p.5.
Melkert, Marjan. Wetenschappelijk schrijven? 2. Nr. 58; p. 6, 7.

Info: 59
Annoniem. De instorting in een rotswoning [Geulhem]. Nr.59;  p.5

Info: 60
Schaik, Wim van. Reactie op vorige SOK-info. [op: De instorting in een rotswoning (Geulhem)] nr. 60; p.8

Info: 61
Walschot, Luc. Ook toen al moeilijkheden inzake kartering mergelgroeven. Nr. 61; p.13.

Info: 62
Walschot, Luc. De tamboer van Geulhem. Nr. 62; p. 10, 11.

Info: 63
Walschot, Luc. De “doolhof”in de Gemeentegrot te Valkenburg. Nr. 63; p. 6-8

Info: 65
Grood, Ed de. Regeling recreatief berglopen St. Pietersberg. Nr. 65; p. 6, 7
Walschot, Luc. De blokbreker [gedicht door Pluvius]. Nr. 65; p.8

Info: 66
Walschot, Luc. Zal de geperste mergelsteen de wereld veroveren?! Nr.66; p.9, 10

Info: 67
Grood, Ed de. Sprekend Duister reist rond. Nr. 67; p.8
Breuls, Ton. Brief van de SOK aan B&W Valkenburg. Nr.67; p.10
Walschot, Luc. De Mirlithophile en ein Vallekebergs Laok. Nr. 67; p.14, 15

Info: 68
Grood, Ed de. Regeling Recreatief Berglopen is er eindelijk! Nr. 68; p.6
Walschot, Luc. Onbevoegden zwierven door onderaardse gangen in Valkenburg. Nr. 68; p.11

Info: 69
Pas, Jan-Paul van der. Wichelroede-lopen in de berg. Nr.69; p.10, 11
Walschot, Luc. Correspondentie Willy Verster. Nr.69; p.14, 15

Info: 70
Walschot, Luc. De Catacomben te Geulhem onder Bergh-Terblijt. Nr.70; p. 13, 14

Info: 71
Annoniem. Jezuïetenberg als Nationaal Monument. Nr. 71; p.7
Walschot, Luc. Reactie van Luck Walschot. Nr. 71; p.8
Curfs, J. De geuldalrotsen. Nr. 71; p.10

Info: 72
Walschot, Luc. Rotsen in het Geuldal. Nr. 72; p.12-15

Info: 74
Grood, Ed de. Die myn kamer vint en moet se niet bederven. Nr. 74; p.6
Walschot, Luc. Mergel en Vreemdelingen industrie. Nr. 74; p.6

Info: 75
Bochman, Han. Schatten uit de berg, kaarshouders. Nr. 75; p.7

Info: 76
Lamkin, Erik. Van een eikelmuis en een vleermuis. Nr. 76; p.6
Bochman, Han. Schatten uit de berg. Sleutels. Nr. 76; p.6
Walschot, Luc. Toponymie van Kanne, door Pastoor van Heukelom (1937). Nr. 76; p.7-10
Grood, Ed de. Herdenking Ir. D.C. van Schaïk. Nr. 76; p.11
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Valentijn Klotz. Nr. 76; p.12

Info: 77
Annoniem. Stichting Ir. D.C. van Schaïk Beheer onderaardse Kalksteengroeven”. Nr. 77; p.5
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Jean-Theodoor Hubert Weustenraad. Nr. 77; p.6.
Annoniem. Verslag van Schaïk-wandeling. Nr. 77; p.6
Bochman, Han. Vondsten uit groeves: Pistooltje. Nr. 77; p.10

Info: 78
Bochman, Han. Vondsten uit groeves: pluk carbidlamp. Nr.78; p.5
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Matthias Soiron. Nr. 78; p.6

Info: 79
Bochman, Han. Vondsten uit groeves: kledinghaken. Nr. 79; p.5
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Robert Franquinet. Nr. 79; p.6
Walschot, Luck. Toponymen: het vervolg. Nr.79; p.8

Info: 80
Bochman, Han. Vondsten uit groeves: bierpul. Nr. 80; p.4
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Harmen Siezen. Nr. 80; p.6
Lamkin, Erik. Muziek in de Roothergroeve. Nr. 80; p.15
Walschot, Luck. De latomiae of Steengroeven te Syracuse. Nr. 80; p.16
Stevenhagen, Ed. Groeve Vroendaal [reactie]. Nr. 80; p.20

Info: 81
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Jean-Theodoor Hubert Weustenraad (2). Nr. 81; p.6
Bochman, Han. Vondsten uit groeves: kandelaar. Nr. 81; p.9
Houben, Peter. In Memoriam: Laurens Backerra. Nr. 81; p.11

Info: 82
Houben, Peter. H.M. Koninging Wilhelmina en de berg. Nr. 82; p. 4, 5.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Antoine Lipkens. Nr. 82; p. 6.
Walschot, Luc. Art. uit: “beschrijving van het Hertogdom Limburg” door G.M. Poell (1851). Nr. 82; p.8-10.

Info: 83
Caris, John. Bezoekers opgespoord: H.Joppen de Beegden. Nr. 83; p.6.
Walschot, Luc. De zuid-Limburgse mergelgrotten als toevluchtsoord” door Willy Verster. Deel I. Nr. 83; p. 8, 9.
Luttik, Robbert en Weinreich, Hans. Waar is de groeve gebleven? Nr. 83; p. 10, 11.

Info: 84
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Matthias Kribs. Nr. 84; p. 4.
Walschot, Luc. De zuid-Limburgse mergelgrotten als toevluchtsoord” door Willy Verster. Deel II. Nr. 84; p. 6-8.
Schaïk, Wim van. Een onverwachte ontmoeting. Nr. 84; p. 16, 17.

Info: 85
Lamkin, Erik. Museum Zonneberg. Nr. 85; p. 4.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Frederick Lamont. Nr. 85; p. 6.
Caris, John. Verslag SOK-excursie 21 mei [1999, Roothergroeve]. Nr. 85; p.9.

Info: 86
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Pieter Post. Nr. 86; p. 4.
Orbons, Joep en Breuls, Ton. Inbraak in SOK groeve. Nr. 86; p. 6, 7.
Stevenhagen, Ed. Klerende en de Vroendaalgroeve. Nr. 86; p. 8.

Info: 87
Stevenhage, Ed. Ternaaien achter. Nr. 87; p. 4.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: August Fröbel. Nr. 87; p. 6.
Annoniem. Arcoscalpellum dortangski nov.sp. Nr. 87; p. 9.
Maes, Jacques. Waarneming [over vuilbelten in de Lacroix]. Nr. 87; p. 12.

Info: 88
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Willy Verster. Nr. 88; p. 6.
Breuls, Ton. Is de heler erger dan de dief? Nr. 88; p. 8, 9.

Info: 90
Leunissen, Fons. Portret: Rudi Dortangs. Nr. 90; p.6,7

Info: 91
Caris, John. Verslag excursie Koeleboschgroeve 22 september 2000. Nr. 91; p.5
Houben, Ed. Bezoekers opgespoord: Vivat Pius IX. Nr. 91; p.5-7
Leunissen, Fons. Hoera voor Gronoma. Nr. 91; p.7, 8
Lagas, Ad. Wat er is en wat er was [Fanny Blankers-Koen/reclametekening/ verdwenen Napoleon tekening]. Nr. 91; p. 9
Hageman, John. De blokbreker [Gedicht]. Nr. 91; p. 11
Hageman, John. Fort Sint Pieter [Gedicht]. Nr. 91; p. 12

Info: 92
Rousseau, Ed en Lamkin, E. Regeling Recreatief Berglopen. Nr. 92; p.12
Hooijdonk, Kees van. Déja vu in de St. Pietersberg (of: opsporing verzocht…). Nr. 92; p.12, 13
Dortangs, Rudi W. Die Grotte der Saurier. Nr. 92; p.13
Hageman, John. [Resten rusten…] [Gedicht]. Nr. 92; p.12

Info: 93
Leunissen, Fons. Zuid-Limburg, ons Krijtland. Nr. 93; p. 5, 6
Hageman, John. Myotis daubentonii [Gedicht]. Nr. 93; p. 7
Smit, Joop. Eenheid [Gedicht]. Nr. 93; p. 7
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Adèle Schopenhauer. Nr. 93; p.8

Info: 94
Breuls, Ton. De voorgenomen dieptewinning van de ENCI. Nr. 94; p.3
Orbons, Joep. Vleermuismeisje [reactie op “Zuid-Limburg, ons krijtland” (Nr. 93). Nr. 94; p.6
Hageman, John. Fossielen zoeken [Gedicht]. Nr. 94; p.6
Lagas, Ad. Onderaertse Weghen. Nr. 94; p.7
Redactie. Zeldzame foto van de Pinweggroeve. Nr. 94; p.9

Info: 95
Anoniem. In memoriam: Jim Bradshaw. Nr. 95; p.4
Lagas, Ad. Een kannibaal in de berg? Nr. 95; p.6
Redactie. Oorlogsherinneringen in de Zonneberg [W. van Schaïk/F. Tripels]. Nr. 95; p.7, 8
Redactie. SOK-lid levert groevekaart voor nieuwe editie Bosatlas. Nr. 95; p.8

Info: 96
Leunissen. Fons. De Bergwerker. Nr. 96; p.7

Info: 97
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Maurits Lowenthal. Nr. 97; p.7
Lagas, Ad. Op zoek naar Nic Willems. Nr. 97; p.8, 9
Hageman, John. Mosasaurus Hoffmanni [gedicht?]. Nr. 97; p.9
Hooijdonk, Kees van. Naamgenoot gezocht [reactie op: Déja vu in de SPB(…). Nr. 92]. Nr. 97; p. 10-12

Info: 98
Spee, Jan. Enkele kanttekeningen bij drie artikelen in SOK-info 97 [1: Nic Willems, 2: Kees van Hooijdonk, 3: Maurits Lowenthal]. Nr. 98; p.7-9
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Henricus Landtmeter. Nr. 98; p.9, 10
Morreau, Jo. Een reactie op “Op zoek naar Nic Willems”. Nr. 98; p.10
Hageman, J. Lichtenberg [gedicht] Nr. 98; p.10

Info: 99
Maes, Jacques. In Memoriam Ber Notermans. Nr. 99; p.4
Anoniem. In memoriam Wiel Vroomen. Nr. 99; p.4
Houben, Peter. Verdwenen rotswoning vastgelegd in kunstwerk. Nr. 99; p.8
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Pauline d’Oultremont. Nr. 99; p.10-11
Jennekens, Peter. Verkeersongeval anno 1774. Nr. 99; p.11
Jennekens, Peter. Bezwaarschrift van de Société des Amis des Scienes, Lettres et Arts tegen de uitbreidingsplannen van Gustaaf Maielle. Nr. 99; p.11,12
Maes, Jacques. Champignonkwekers in groeve de Keel. Nr. 99; p.12
Hageman, John. Duivelsgrot [gedicht]. Nr. 99; p.13

Info: 100 Jubileumuitgave
Hageman, John. SOK-info [gedicht]. Nr. 100; p2.
Hageman, John. De Sokker [gedicht]. Nr. 100; p41.

Info: 101
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Britse vrijwilligers. Nr. 101; p8, 9.
Redactie. Boekentip: “Atlas natuursteen in Limburgse Monumenten” door Dreesen, Dusar, Dopré. Nr. 101; p. 12, 13.

Info: 102
Redactie. Verslag Academische Zitting 25 jaar SOK. Nr. 102; p. 5-9.
Orbons, Joep. Verslag Bezoekdag Barakkenberg. Nr. 102; p. 9.
Ceha, Henri. Wandelend door de de Barakkenberg… Nr. 102; p. 10-12.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Alexander Simays. Nr. 102. p. 13.
Jennekens, Peter. Chelonia Valkoburgensis. Nr. 102; p. 13, 14.
Weiland, Marcel en Weiland, Jola. Vleermuizenexcursie 7 september 2002. Nr. 102; p. 14, 15.
Hageman, John. Geulhemmergroeve [gedicht]. Nr. 102; p. 18.

Info: 103
Hageman, John. Caestert [gedicht]. Nr. 103; p. 9.
Orbons, Joep. Sokkers aan het blokbreken. Nr. 103; p. 9-12.
Lagas, Ad. Het olielampje van de blokbreker. Nr. 103; p. 12, 13.
Leunissen, Fons. Een oude reisbeschrijving van de Sint Pietersberg. Nr. 103; p. 13, 14.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Van Limburg Stirum. Nr. 103; 14, 15.
Redactie. Een gedenkteken in gangenstelsel Slavante [betr. eerste spoorlijn Maastricht-Aken]. Nr. 103; 15, 16.

Info: 104
Orbons, Joep. Bridget [Maasland], Katja [Schuurman] en Jan [Marijnissen]. Nr. 104; p. 10, 11.
Hageman, John. Stille klacht [gedicht]. Nr. 104; p. 14.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Courrier de la Meuse. Nr. 104; p. 15.
Honée, Erik [moet zijn Rik Bastiaens]. Verslag Cursus Paleografie. Nr. 104; p. 16.
Lagas, Ad. Het olielampje van de blokbreker deel II: een succesvol vervolg. Nr. 104; p. 16-18.
Leunissen, Fons. Een oude beschrijving van de Sint Pietersberg II [betr.“Geschied en oudheidkundige schets der stad Maastricht” door Jos. Russel. 2 delen (1883)]. Nr. 104; p. 18, 19.
Redactie. Wie weet welke ingang dit is? [litho van Paulus Louters]. Nr. 104; p. 20.

Info: 105
Pas, Jan-Paul van der. Vel sluitzegels met afbeelding van “Grot St. Pietersberg” gezocht. Nr. 105; p. 4.
Orbons, Joep en Honée, Erik. 25 jarig jubileum Vleermuizencursus 14 en 15 maart 2003. Nr. 105; p. 7-9.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Margareta van Brederode. Nr. 105; p. 11, 12.
Leunissen, Fons. Een oude reisbeschrijving van de Sint Pietersberg (III) [betr. “Holland and the Hollanders” door David S. Meldrum (1899). Nr. 105; p. 13.
Maes, Jacques.
Militaire “bergbeklimmers” anno 1934. Nr. 105; p. 14.
Brandsma, Jaap. Wederzijdse kennisoverdracht in de Koeleboschgroeve. Nr. 105; p. 17.

Info: 106
Lagas, Ad. Ruim driehonderd bezoekers bij Keldertjes Slavante. Nr. 106; p.8, 9.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: George Frederik vorst van Waldeck. Nr. 106; p. 10, 11.
Hageman, John. Onderaardse kalksteengroeve [gedicht]. Nr. 106; p. 12.
Ceha, Henri. Zes vragen en één antwoord van Henri Ceha [betr. coprolietlaagje, gedicht Nic Willems, reactie op “Op zoek naar Nic Willems” in sok-info 98. Nr. 106; p. 13.
Schaïk, Wim van. De locomotief van de “Ijzeren weg”. Nr. 106; p. 13, 14.

Info: 107
Weiland, Marcel. Illegale doorbraak in de Zonneberg. Nr. 107; p. 9.
Honée, Erik. Verslag SOK-Dwaaldag 30 augustus 2003. Nr. 107; p. 9-11.
Leunissen, Fons. SOK-barbecue was smakelijk succes. Nr. 107; p. 12-15.
Heckers, Rob. Nieuw! www.caestert.net. Nr. 107; p. 15-18.
Ceha, Henri. Reacties op de zes vragen van Henri Ceha. Nr. 107; p. 18, 19.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Joris van der Haegen. Nr. 107; p. 19.
Hoogerwerf, Martin en Brandsma, Jaap. Icoon Onze Lieve Vrouw van de Altijddurende Bijstand in de Zonneberg. Nr. 107; p. 19, 20.

Info: 108
Heckers, Rob. Opruimaktie in de Caestertgroeve. Nr. 108; p. 8, 9.
Hoogerwerf, Martin en Brandsma, Jaap. Een leuke wetenswaardigheid: het chronogram in de Zonneberg. Nr. 108; p. 9-11.
Heckers, Rob. Muntenvondst in de Zonneberg! Nr. 108; p 11, 12.

Info: 109
Bestuur. In memoriam R.M.J. Sluijs. Nr. 109; p. 5.
Orbons, Joep. Het SOK-documentatiecentrum. Nr. 109; p. 9.
Moors, Johan. Het sombre graf der oude wereldzee… [gedicht van Joseph Keijzer]. Nr. 109; p. 13, 14.
Redactie. Portret [Erik Lamkin, door Wim Swerts]. Nr. 109; p. 14, 15.
Geurts, Hub. Jeugdherinnering van een bergloper: Hoe ik het berglopen leerde. Nr. 109; p. 18, 19.

Info: 110
Anoniem. In memoriam Ad Lagas. Nr. 110; p. 4-6.
Derix, Marc. Verslag cursus “Het schrijven van een onderzoeksverslag”. Nr. 110; p. 11, 12.

Info: 111
Lamkin, Erik. Kalksteengroeven in oude ansichtkaarten (2): Hotel “de Grot van Lourdes”. Nr. 111; p. 8, 9.
Derix, Marc. Excursieverslag: de Ofenkaulen bij Königswinter. Nr. 111; p. 12-14.
Ceha, Henri. Henri Ceha over twee foto’s uit vorige SOK-Info’s [betr: Militaire bergbeklimmers; Mussenbergingang.] Nr. 111; p. 14, 15.

Info: 112
Caris, John. “Bezoekers opgespoord”, een beknopte handleiding voor speurders. Nr. 112; p. 12, 13.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Tjeerd of Tjerk? Nr. 112; p. 13, 14.
Ceha, Henri B. Enige kanttekeningen bij het boek “de Zuid-Limburgse mergelgroeven in het Duitse oorlogsplan 1943-1944”. Nr. 112; p. 15, 16.
Morreau-Magnée, Miets. Een krantebericht uit 1944 over verboden “Sint Pietersbergtrips”. Nr. 112; p. 21.
Coelen, Walther van der. Oproep: Wie tekende de kruiswegstaties in de Zonneberg? Nr. 112; p. 22.
Blaauw, Henk. Oproep: Wie wil oude tolrekeningen onderzoeken op mergeltransport? Nr. 112; p. 22, 23.

Info: 113
Redactie. “De Meestreechse Sjeng” getekend door Jan Creusen. Nr. 113; p. 10.
Jennekens, Peter. De knabbehoup (knap II) [over: de eyserberg]. Nr. 113; p. 11.

Info: 114
Houben, Peter. Te koop: “Beijertje” van oude ingang St. Pietersberg. Nr. 114; p. 10.
Blaauw, Henk. Datering van opschrift Lambier in Caestergroeve geslaagd! Nr. 114; p. 11, 12.
Grood, Ed de. Niet meer onder ons… [T. Gijtenbeek, T. van Schaïk]. Nr. 114; p. 12, 13.
Houben, Peter. Een pentekening van Charles Eyck. Nr. 114; p. 13.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Cornelius Elisa van Koetsverld. Nr. 114; p. 14.
Swart, Herman de. Oproep: Wie heeft wel eens een fantoom gezien in een groeve? Nr. 114; p. 14-16.
Redactie. In memoriam dr. A. van Wijngaarden. Nr. 114; p. 17.
Ceha, Henri. Een beschrijving van mergelsteen voor toeristen uit 1890. Nr. 114; p. 17, 18.

Info: 115
Redactie. Boekentip! De duivel groef een paradijs [over: ’t Rooth]. Nr. 115; p. 8, 9.
Silvertant, Jacquo. Tip! Mijnbouwhistorie op Internet. Nr. 115; p. 9.
Swart, Herman de. Fantomen nemen vaste vorm aan. Nr. 115; p. 12.
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Frederik prins van Hessen Cassel. Nr. 115; p. 13.
Orbons, Joep. Vleermuisgedragscode. Nr. 115; p. 13, 14.
Hageman, John. Grotlopen [gedicht]. Nr. 115; p. 15.
Schaïk, Wim van. Het Koeleboschdal. Nr. 115; p. 18, 19.
Leunissen, Fons. Een oude beschrijving van Sint-Pietersberg [“Ben Nussa’s, des Abgezandten von Abdl-Kadr, Briefe über Frankreich, Holland, Belgien un England. Frei nach dem Beduinischen von August Jäger”(1839)]. Nr. 115; p. 20.

Info: 116
Caris, John. Een kannibaal in de berg! Het vervolg. Nr. 116; p. 8-10.
Breuls, Ton. De Knabbehoup (III) Ondergrondse joyride in rolstoel? Nr. 116; p. 12, 13.
Ven-Kuijpers, Martha van de. Bezoekers opgespoord: Adèle Schopenhauer (2). Nr. 116; p. 14-16.

Info:117
Leunissen, Fons. De heilige Cecilia in de groeven van Zuid-Limburg. Nr. 117; p. 8-12.
Schaïk, Willem van. De “Steentjeskerk” te Eindhoven. Nr. 117; p. 16, 17.

Info: 118
Silvertant, Jacquo. Bezoekers opgespoord. Lambier le pondeur niet meer het oudst bekende gedateerde opschrift in de berg! Nr. 118; p. 8, 9.
Ceha, Henri. Een wandeling langs enkele minder bekende kleine groevetjes. Nr. 118; p. 10, 11.
Leunissen, Fons. De heilige Cecilia in de groeven Zuid-Limburg (II). Nr. 118; p. 12, 13.
Breuls, Ton, Hageman, John, Jennekens, Peter. De Knabbehoup (III): een brief van Fouché over de holen bij Maastricht en Valkenburg. Nr. 118; p. 14, 15.
Swart, Herman de. Boekentip[s: “La Belgique souterraine(…)”(2005) door Luc Stevens, “Dossiers de l’archeologie, nr. 301” (2005). Nr. 118; p. 15, 16.

Info: 119
Blaauw, Henk. Themaboeken Jan Spee nu ook in bibliotheek Natuurhistorisch museum [incl. lijst met titels van themaboeken]. Nr. 119; p. 6-8.
Heckers, Rob. Twee boekentips [“praktijkgids fossielen” door A. Schulp, “Philippe van Gulpen (…) door L. Spronck]. Nr. 119; p. 9, 10.
Caris, John. Blokbrekersgebed. Nr. 119; p. 10-13.
Breuls, Ton, Jennekens, Peter, Hageman, John. Knabbehoup nr. 4: Een snippertje Studebaker. Nr. 119; p. 13, 14.

Info: 120
Caris, John. Blokbrekersgebed, het vervolg. nr.120; p.7, 8.
Maes, Jacques. Terug naar de barakkenberg. Nr. 120; p.9-11
Schaik, Wim van. Een opmerkelijk verhaal van iemand die de weg kwijt raakte. Nr.120; p15,16.

Info: 121
Blaauw, Henk. Datering van roetvlekken in de Caestertgroeve. Nr.121; p.7-9.
Seegers, Guus. Bezoeker opgespoord: John Hawkins. Nr.121;p.9, 10.
Hageman, John. Rotswoningen Geulhem [gedicht]. Nr.121;p.13.
Heckers, Rob. Uit de oude doos [over ansichtkaart ingang Zonneberg]. Nr.121;p.14.

Info: 122
Anoniem. Vraag om hulp [over groevenprenten van Faujas de Saint Fond betr. SPB en Niedermendig]. Nr. 122; p.8
Caris, John. Bezoekers opgespoord: Joseph Vliegen. Nr.122; p.12-14.

Info: 123
Heckers, Rob. Over onzedelijk gedrag van berglopers. Nr. 123; p.7.
Heckers, Rob. Uit de oude doos: grotwoning de kluis. Nr. 123; p.9.
Witlox, Aristides. Tot slot, een foutje... [over bijschrift foto titelblad nr. 118; betreffende grenstroepen ipv. politieagenten]. Nr. 123; p. 16.
Hageman, John. Afgraving Sint-Pietersberg [gedicht]. Nr. 123; p.17.

Info: 124
Heckers, Rob. Sint Pietersberg afgesloten [over krantenknipsels dd 18-9-1934]. Nr. 124; p.4, 5.
Peels, René. Telramen. Nr. 124;
p. 5-7.
Hageman, John. Dieren in grotten [gedicht]. Nr. 124; p.8.
Heckers, Rob. Uit de oude doos: De Mussenberg. Nr. 124; p.9.
Heckers, Rob. Advertentie Francois Eberhard [gids]. Zonder bronvermelding. Nr. 124; p.13.

Info: 125
Silvertant, Jacquo. Bezoekers opgespoord: Alphons Volders. Nr. 125; p.6, 7.
Bochman, Han M.A. Archeologsche vondsten in groeven,  deel 1. Nr. 125; p. 7-10.
Heckers, Rob. Uit de oude doos: Grote ingang. Nr. 125; p.13.
Hageman, John. Grotlopen [gedicht]. Nr. 125; p.20.

Info: 126
Honée, Erik. Bezoekers opgespoord: Thomas Dominicus Regout. Nr. 126; p.7-9.
Hageman, John. Sonnet Jezuïetenberg. Nr. 126; p.10, 11.
Hageman, John. In memoriam Hans Kamphoven. Nr. 126; p. 11, 12
Breuls, ton, Maes, Jacques. De Knabbehoup [teelt van rabbarber en chicorei]. Nr. 126; p.17, 18.
Maes, J.M.G. In memoriam Willem Bakker [van de vleermuizenclub]. Nr. 126; p. 18.

Info: 127
Blaauw, Henk. Film over onderzoek middeleeuwse tekeningen [Caestert]. Nr. 127; p.9, 8.
Heckers, Rob. Uit de oude doos [ansichtkaart Café Ogg]. Nr. 127; p.15.

Info: 128
Schoenmakers, Wilfred. Lezing over gecamoufleerde onderduikschuilplaats in de Zonneberg. Nr. 128; p.4.
Caris, John. Gang Maastricht-Valkenburg vice versa. Nr. 128; p.6-8.
Heckers, Rob. Uit de oude doos [ansichtkaart 'Hoofdingang St. Pietersberg']. Nr. 128; p.8,9.
Breuls, Ton. [resultaat] Oproep "Kaarshouder, 16e eeuws". Nr. 128; p. 9,10.
Breuls, Ton. Zomaar een weetje [over H. Schmitz s.j., dr. Rehm, betr. Stilbum kirvellei en de grottenvlieg]. Nr. 128; p. 11.

Info: 129
Leunissen, Fons. Een herinnering aan Ad Lagas. Nr. 129; p.6-10.
Dagblad de Limburger 19-1-2008.  Tunnel Sint Pietersberg-Valkenburg: het vervolg. Nr. 129; p.10, 11.
Jennekens, Peter. Uit de oude doos [afb. met onbekende lokatie]. Nr. 129; p.11.
Morreau, Miets?. Grotwoning tijdelijk bewoond. Nr. 129; p. 11-13.
Schaik van, J.R. Voortzetting dagbouw Sint Pietersberg [enci vergunningaanvraag tot 2020]. Nr. 129; p.14-16.
Maes, Jacques. Knabbenhoup nr. 8. [verbod op berglopen vanaf 9-1944]. Nr. 129; p. 18, 19.

Info: 130
Hageman, John. Putonderzoek Zonneberg, 1971. Nr. 130; p.6-7.
Caris, John. [Bezoekers opgespoord:] Major James George Semple Lisle. Nr. 130; p.10-11.
Maes, Jacques. Knabbenhoup nr. 9. Een heugelijke tijding [geboorte tijdens bombardement Valkenburgse groeve]. Nr. 130; p. 11, 12.
Morreau-Magnee, Miets. Greetje Blanckers, grotbewoonster. Nr. 130; p 12-16.
Heckers, Rob. Uit de oude doos: ingang Slavante. Nr. 130; p. 17.
Voûte, Aldo. Opsporing verzocht [personen op dia in de Sint Pietersberg, 1924]. Nr. 130; p. 18.

Info: 131
Caris, John. [Bezoekers opgespoord:] Harry Koene [in de zonneberg]. Nr. 131; p.7-8.
anoniem. Steenmarter. Nr. 131; p. 16, 17.

Info: 132
Hageman, John. Het Houbenbergske. Nr. 132; p.8-10.
Honée, Erik. Een nieuwe reeks [over kinderboeken]: Willem Roda. Nr. 132; p. 11,12.
Heckers, Rob. [uit de oude doos] Krantenknipsel over een onbekende Champignonkwekerij. Nr.132;p.13.
Anoniem. Jeugdsentiment? [over de afgraving door de ENCI]. Nr. 132; p.16,17.
Maes, Jacques. Knabbehoup nr. 10 'blokbrekersnood' [uit 'de geulrand no. 3 (juli 1983)'. Nr. 132;p. 18.
Maes, Jacques. Knabbehoup nr. 11 'grotchampignons' [uit 'de geulrand no. 5 (jan. 1984)'. Nr. 132;p. 18.

Info: 133
Breuls, Ton. In memoriam Zef Habets. Nr. 133; p.5.
Van Schaïk, W.C.L. Levensloop van een grottenloper. Nr. 133; p. 5-7.
Daelmans, Frank. [praatje bij een plaatje] over opschriften van vleermuistellers over oorlogsverloop. Nr. 133; p. 8.
Heckers, Rob. [uit de oude doos] Kasteel Caestert. Nr. 133; p. 9.
anoniem. respons op Jeugdsentiment? (nr. 132). Nr. 133; p. 10.
Honée, Erik. Mergelgrotten en kinderboeken; "de bokkerijders van Terblijt".Nr. 133; p.10,11.
Heckers, Rob. Wie weet hier iets meer van? [over de gevonden versteende cederboom]. Nr. 133;p.12.
Hageman, John. Onderaardse kalksteengroeven bij 't Rooth gemeente Margraten [inventarisatie Wehrmacht door dr. Jüngst dd. 31.X.1943]. Nr. 133; p.13-18.

Info: 134
Breuls, Ton. vleermuistelling in de Hel (1941?). Nr. 134; p.8.
Voûte, Aldo. [praatje bij een plaatje] aanvulling dd jan 2009 opschriften van vleermuistellers over oorlogsverloop. Nr. 134; p. 12.
Heckers, Rob. [uit de oude doos] Belgische vluchtelingen in Marendal-oud. Nr. 143; p. 10.
Honée, Erik. Mergelgrotten en kinderboeken; "Sneeuw op kruispunt 73".Nr. 134; p.8-10.
Heckers, Rob. Wie weet hier iets meer van? [over de gevonden versteende cederboom]. Nr. 133;p.12.
Hageman, John. [lofgedicht] Ton [Breuls]. Nr. 134; p.13.
Breuls, Ton. In memoriam Willy Willems. Nr. 134; p15.

Info: 135
redactie. Rectificatie betr. sok-mededelingen 50 over 16de eeuwse ontginningen in de Zonneberg (Hageman/Jennekens). Nr. 135; p.8.
Van de Ven, Martha. Bezoeker opgespoord: J.H. Schervier. Nr. 135; p. 9.
Daelmans, Frank. [praatje bij een plaatje] over opschriften van vleermuistellers over oorlogsverloop. Nr. 133; p. 8.
Maes, Jacques. [aanvulling lezing K. Amendt dd 13-3-2009] Kazematten en Jacques Koch. Nr. 135; p. 14.
Redactie. De vier Monniken. Nr. 135; p. 15.

bijgewerkt: Nrs 1-107, 108-135.

Ü    Terug naar de rubriek "Onderzoek"