Gerard Brinkhuizen
-
een voortschrijdend inzicht -


Al vele jaren kom ik op mijn tochten steeds weer opschriften tegen van ene "G. Brinkhuizen". Steeds weer hetzelfde handschrift, altijd een datum erbij en natuurlijk hebben zijn bergmaten ook hun naam erbij gezet. Ook daarin zijn de opschriften vrij consequent: J. Gabbano vergezelde vaak Brinkhuizen in de groeven. Met een enkele maal A. Gabbano erbij, waarschijnlijk zijn ega. En E. Geurts en G. Hertogs. Op een gegeven moment ben ik foto's gaan maken van deze opschriften. Een jaar geleden, begin 2006, heb ik terloops de lokaties van de opschriften verzameld. En in februari 2007, kreeg ik in een opwelling het idee om alle foto's eens op een rijtje te zetten. Resultaat: (toen) 21 foto's waarvan 19 in de Zonneberg, 1 op Slavante en 1 in Caestert.

Een nieuw onderzoek is geboren

Een onderzoek is snel geboren wanneer de onderzoeksvragen onweerstaanbaar worden:
-Wie is G? Het antwoord is snel gevonden: "Gerard Brinkhuizen, Greta Brinkhuizen en Chia Brinkhuizen. Sept. 1944" Staat er in de Zonneberg, al is het niet duidelijk of er Chia staat of iets anders. (Maar dit roept weer vervolgvragen  op; hoeveel kinderen telt het gezin Brinkhuizen?
Maar wie is hij precies geweest? Wat is zijn levensverhaal? Hoe lang heeft hij 'gelopen'? Die eerste twee vragen zijn moeilijker te beantwoorden. Diepgaander onderzoek zal hier een antwoord op moeten geven.
De laatste vraag kan aan de hand van de opschriften, bij benadering, gegeven worden: Het eerste opschrift is van 1930. Het laatste van 1950.
-Wie waren zijn bergmaten? Vaak staat er bij Brinkhuizen een zekere J. Gabbano. Een enkele keer een A. Gabbano. J. Gabbano is interessant: een italiaanse naam in het Maastrichtse? In het telefoonboek staan er drie. Op internet levert GenLias al meer gegevens. En een 'Webquest' doet een Gabbano genealogie verschijnen. Alles tesamen lijkt het dat "Johannes Hubertus Augustinus Gabbano" de meeste kans op succes geeft. Vooral ook omdat hij gehuwd is met Anna Maria Keuten: "A. Gabbano"?
In het Regionaal Historisch Centrum in Limburg vind ik het adres van JHA Gabbano (maar niet van Gerard Brinkhuizen; vreemd!), fabrieksarbeider staat erbij.


Vrijdagavond, bergavond

Vrijdagavond staat plichtsgetrouw John op de stoep. Op naar Zonneberg, "want ik heb wat uit te zoeken" zeg ik. Met de RRB de berg in en daar loop ik al mijn genomen foto's langs; "effe checken". Bijna alles klopt en zelfs twee nieuwe opschriften gevonden!

Zondagmiddag 4 maart bel ik eens met 'JH Gabbano' zoals er in het telefoonboek staat. Een oude mevrouw neemt op en ze heeft tijd genoeg om met mij te praten. "Met mevrouw Gabbano" geeft iets vertrouwelijks ondanks dat ik nog nooit met deze mevrouw of een andere Gabbano gesproken heb. 'JH' was haar man Jean. Helaas is hij drie jaar geleden overleden. Jean is geboren in 1917 als "Johannes Hubertus". De schoonvader van Mevrouw Gabbano is Guus Gabbano geweest. Die liep wel in de berg, maar er staat toch duidelijk "J" Gabbano? Oeps, toch niet de verkeerde persoon...? Nee, verzekert mevrouw Gabbano, Guus is van Augustinus Gabbano. "Johannes Hubertus Augustinus?" Dat weet mevrouw niet. Gehuwd met Anna Maria Keuten? Jawel, dat klopt. Ze noemde zich Anna Gabbano. Gelukkig, dus toch de goeie! Mevrouw vertelt dat Guus "met die van de ENCI" liep. Wie daarbij hoorde wist ze niet. Maar ze heeft nog foto's... Ik bedank haar voor de informatie. Ik mag haar gerust nog eens bellen. Ik neem me voor om met haar en haar zoon die ook een stamboom heeft uitgezocht nog een keer contact op te nemen.

20 april 2007. De afgelopen weken heb ik wat dit onderzoek betreft niet stilgezeten. De zoektocht op de vrijdagavonden is onverminderd doorgegaan maar helaas ben ik niet elke vrijdag ondergronds kunnen gaan. Sinds een paar weken ga ik alleen de berg in. Nee, geen mot met John of zo, maar John heeft een beetje 'huisarrest', puur vrijwillig en uit eigen beweging nat˙˙rlijk. Hij staat op het punt om vader te worden en mag zodoende even niet eropuit. Afgelopen vrijdag heb ik een hele hoop opschriften gevonden van T en G. Hertogs. En pikkant detail; veel van hun opschriften zijn later uitgekrast. Op een plaats zelfs staat er een swastika doorheen! Zo te zien was er tijdens of na de oorlog ondergrondse heibel. Daar wil ik meer van weten.

Afgelopen dinsdag kreeg ik telefoon van Jo Gabbano. De zoon van 'J. Gabbano'. Na kennis gemaakt te hebben is afgesproken dat we binnenkort samen de Zonneberg gaan bezoeken, en dan hoop ik meer informatie te krijgen over 'J.' en ook over de anderen, Gerard en E. Geurts en G. Hertogs. Hoe hebben ze elkaar leren kennen, waar woonden ze, enz. Zo zie je maar weer; deze website heeft nu al zijn geld waard bewezen. Jo vertelde trouwens dat soms de achternamen soms verkeerd geschreven staat. De ene keer schreef J. Gabbano het opschrift, dan werd Gabbano goed gespeld, maar Brinkhuizen werd een enkele keer 'Brinkhyzen', de andere keer maakte Gerard het opschrift en dan werd Brinkhuizen goed geschreven en Gabbano werd dan soms 'Gabanno'.

Klap op de vuurpijl?

Terwijl ik dit aan het schrijven ben zeilt er een mailtje binnen. Pierre van Dalen uit Helmond heeft myn kamer weten te vinden en hij heeft aangeboden mij in contact te brengen met... de zoon van Gerard Brinkhuizen!! Pierre doet genealogisch onderzoek naar de familie Brinkhuizen en zodoende heeft hij ook contact met Gerard's zoon. Natuurlijk wil ik graag met Gerards'zoon praten!

Twee stappen verder in een week dankzij het internet! Super!

Stand van zaken op dit moment: 36 opschriften van Brinkhuizen (in combinatie met 'de anderen') in de Zonneberg. Familie Hertogs heb ik apart genoteerd omdat die ook vaker alleen vermeld stonden. Daarvan heb ik er nu zo'n 10 in de Zonneberg. Maar ik ben nog lang niet klaar en dat is maar goed ook want ik dan moet ik nog vaker ondergronds!

Zie voor het 'Hertogs'-onderzoek: inventarisatie Hertogs

6 Mei 2007. Ook met de nazaat van Gerard Brinkhuizen, dhr. Pierre Brinkhuizen heb ik inmiddels telefonisch contact gehad. We hebben een ontmoeting afgesproken... natuurlijk in de grotten.

1 september 2007. De maanden april mei juni zijn voor mij altijd bijzondere drukke maanden wat mijn broodwinning betreft. Daarom is dit onderzoek een beetje naar de achtergrond geschoven. Mijn zomervakantie is omgevlogen. Het gezinsleven heeft mijn volledige aandacht opgeslokt. Helaas heb ik nog niet met Pierre of Jo afgesproken en heb ik alleen verder gewerkt aan de inventarisaties van de gangestelsels. De stand van zaken is nu de volgende: Noord: 1, Zonneber: 40!, , Slavante:1, Caestert: 2, Ternaaien-boven/beneden en Zuid:? Op Noord heb ik totnogtoe maar een paar gangen 'gehad', Slavante is afgesloten en erger nog: afgegraven. Hetzelfde geldt voor Zuid. Ternaaien-boven/beneden heb ik nog niet gedaan. Dat geeft te denken wat er wel niet voor een opschriften verdwenen zijn in de afgegraven stelsels: 60/65% van de gangen in de Sint Pietersberg vermalen tot cement...
Van Pierre kreeg ik een leuk mailtje. In de Ster van (10?) augustus stond een artikeltje van Wim Lem over de opschriften in de Sint Pietersberg. Daarbij een drietal foto's. Op een daarvan staat Gerard Brinkhuizen!!! Navraag bij de Ster leverde contact op met Wim Lem.

Hoe het verder gaat...? Vertel ik je een volgende keer.

Erik HonÚe

 

Heb je aanvullingen of verbeteringen? Laat het even weten. Merci!

    Terug naar de rubriek "Gedenk den gids"

    Terug naar de rubriek "Onopgehelderde Mysteries"