Colofon

Online sinds 2 november 2006
Laatste update...                         

 

Doel
Met deze site wil het groevenonderzoek bevorderen en een mogelijkheid bieden om (kleinschalige) onderzoeksresultaten publiek te maken. Dus om gewoon leuke artikeltjes maken en bekijken.
Het is niet de bedoeling van deze site om, op welke manier dan ook, geld te verdienen. Copyright wetgeving is natuurlijk van toepassing en ligt bij de auteur van de hier weergegeven artikelen, of anders bij de webmaster.
Iedereen die gebruik wil maken van de informatie die op deze website terug te vinden is kan dat doen onder bronvermelding. Voor het integraal of gedeeltelijk overnemen van teksten en afbeeldingen dient eerst toestemming verkregen worden via de webmaster.

Dankwoord
Met het opbouwen van deze site heb ik deskundig advies gehad van een aantal personen. Die wil ik op deze plek hartelijk danken. Graag applaus voor: John Caris & Erwin Geuskens.

Voorbehoud en Waarschuwing
Tegenwoordig moet dat, als gewetensvolle webköster: de 'achteloze' lezer waarschuwen om geen domme dingen te doen. Dus bij deze: doe geen domme dingen! Ga niet een gangenstelsel in zonder toestemming van de eigenaar en/of beheerder. Neem aanwijzingen/restricties van bevoegden aan. En als je toch een gangenstelsel in gaat gedraag je dan als een echte bergloper: Voor je bezoek tref je de nodige (veiligheids)maatregelen.
Na je bezoek moet je het gangenstelsel net zo achterlaten als dat je het hebt aangetroffen (dus geen opschriften maken, geen troep achterlaten, niks slopen (ook de toegangspoort niet), de muren worden nooit aangeraakt, er wordt geen vuur gemaakt en ook geen lawaai, en vleermuizen en andere flora en fauna worden gerespecteerd). Deze site kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Erik Honée, webköster