LAMBIER LE PONDEUR


TOELICHTENDE NOTEN EN LITERATUUR


1. BLAAUW, H., 2004. De betekenis van het woord pondeur. In: SOK-Mededelingen nr 40, juli 2004, pag. 35 - 39.
2. Datering 18 januari 2005 uitgevoerd in het Leibnitz Labor für Alterbestimmung und Isotopenforschung, Christian-Albrechts-Universitait te Kiel. Dateringsresultaat: 1430 ± 25 jaar.
3a. COUN, T., 2000. Codicologie of archeologisch graafwerk in middeleeuwse boeken. In: JANSEN-SIEBEN, R., et. al., 2000. Medioneerlandistiek: Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Uitg. Hilversum, Verloren Reeks.
3b. REYNAERT, J., 2004. Boekbinders, Scrivers en Boekproducenten te Gent ca. 1430-1530. Het traditionele ambacht tegenover de drukpers: breuk of continuïteit? In: PLEIJ, H., et. al., 2004. Geschreven en gedrukt: Boekproductie van handschrift naar druk in de overgang van Middeleeuwen naar moderne tijd. Uitg. Gent, Academia Press.
3c. OBBEMA, P., 1996. De middeleeuwen in handen: over de boekcultuur in de late middeleeuwen. Uitg. Hilversum, Verloren Reeks.
4. CALVETE DE ESTRELLA, 1552. Reisverslag uit 1552, waarin o.a. de Berg van Maastricht wordt beschreven. Vertaling door THOMASSEN, M., 1892. In: Spaanse bijdragen tot de geschiedenis onzer voorvaderen der XVIde eeuw. In: Mededelingen van het geschied- en oudheidkundig genootschap in het hertogdom Limburg. 1892, pag. 15 - 17.
5. PANHUYSEN, T., 1996. Romeins Maastricht en zijn beelden. Uitg. Maastricht, Bonnefantenmuseum, p. 30.
6. In juni en juli 2007 vindt in Maastricht een tentoonstelling plaats van de middeleeuwse tekeningen uit de Caestertgroeve. Het doel van deze tentoonstelling is niet alleen aandacht te vragen voor nader onderzoek van de tekeningen maar ook voor de bescherming zowel van de groeve in het algemeen als de tekeningen in het bijzonder. Zie: Speelberg, F., Zilverschoon, J., "Zotheid" in de duisternis. Middeleeuwse tekeningen in de Sint-Pietersberg. Nijmeegse Kunsthistorische Cahiers 13, 2007.
7. COENEN, J., ca. 1947. Castert te Klein-Ternaaien. Uitg. Maaseik, Van Der Donck p. 4.
8. Idem COENEN, p. 5.
9. DEBOUXHTAY, P.J. EN DUBOIS, F., Curé de Lixhe, 1935. Histoire de la seigneurie de Nivelles-sur-Meuse et de l'ancienne paroisse de Lixhe. Hoofdstuk VII, Le château de Caster, Uitg. Luik, Imprimerie Walthéry, p.197 - 198.
10. Idem DEBOUXHTAY, p. 199.
10a. SILVERTANT, J., 2005. De Gradtbergh te Caestert. In: SOK-Mededelingen nr. 42, juli 2005, pag. 37 - 43.
11. Idem Coenen, p. 7.
12a. BERLIÈRE, U., 1928. Monasticon Belge, deel II, Province de Liège (1928) Uitg. Maredsous, 1928. Ordre de Saint-Benoit - Abbaye de Saint-Jacques à Liège pag. 5-31.
12b. BALAU, S., 1903. Les sources de l'histoire de Liège au moyen-âge. Brussel; Etude critique. Brussel. Nr. 32 Chronique de Saint-Jacques, manuscript nr 13791 de la bibliothéque royale de Bruxelles.
12c. BALAU, S., 1902. La bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Jacques à Liège. Uitg. Bruxelles, Kiessling.
13. STENVERT, R., 2002. Monumenten in Nederland, Limburg. Uitg. Zeist, Rijksdienst voor Monumentenzorg, pag 245.
14. HEEL, D. VAN, 1951. Het minderbroedersklooster te Lichtenberg bij Maastricht, genaamd "Slavanten". Uitg. Gouda, Verkaaik, p.
15a. DARIS, J., 1891. Histoire du diocése et de la principaut‚ de Liège pendant le XIIIe et XIVe siècle. Uitg. Luik, Demarteau. [terug naar: samenhang en eindconclusie]
15b. DARIS, J., 1877. Histoire du diocèse et de la principaut‚ de Liège pendant le XVe siècle. Uitg. Luik, Demarteau. [terug naar: samenhang en eindconclusie]
15c. BORGNET, A., 1853. Sac de Dinant par Charles-le-Téméraire 1466. Uitg. Namur, A. Wesmael-Legros. [terug naar: samenhang en eindconclusie]
15d. BLOCKMANS, W., PREVENIER, W., 1997. De Bourgondiërs, de Nederlanden op weg naar eenheid, 1384 - 1530. Uitg. Amsterdam, Meulenhoff. [terug naar: samenhang en eindconclusie]
15e. BITTMANN, M., 1964 - 1970. Ludwig XI. und Karl der Kühne: Die Memoiren des Philippe de Commynes als historische Quelle. Uitg. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. [terug naar: samenhang en eindconclusie]
15f. BARTIER, J., 1970. Karel de Stoute.; Nederl. vert. door Wim Reniers. Uitg. Brussel, Arcade. [terug naar: samenhang en eindconclusie]
15g. BALAU, S., 1903. Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age: étude critique. Uitg. Bruxelles, Lamertin. [terug naar: samenhang en eindconclusie]
15h. KURTH, G., 1980. La cité de Liège au Moyen-Age, Tome III, La destruction de Liège.Uitg. Bruxelles, Dewit. [terug naar: samenhang en eindconclusie]
15i. LEJEUNE, J., 1948. Liège et son pays. Liège, Facult‚ de Philosophie et Lettres de l'universit‚ de Liège. [terug naar: samenhang en eindconclusie]
16. Zie onder andere: FLAMENT, A., 1980. Chroniek van Maastricht van 70 na Chr. tot 1870. Heruitgave met bijvoegsels, verbeteringen enz. en geschiedkundige inleiding. Uitg. Maastricht, fascimile van uitgave uit 1915.
In deze kroniek staat bij het jaartal 1468 slechts vermeld: "Blijde inkomst van legaat van paus Paulus II te Maastricht".
17. WOUTERS, H., 1962. Mattheus Herbenus Trajectensis; een humanist van het eerste uur.
Uitg. Maastricht, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Overdruk uit: Miscellanea Trajectensia. Maastricht , 1962, pag. 263-329.
18. BORMANS, S., 1885. M‚moire du Légat Onufrius sur les affaires de Liège (1468). Uitg. Bruxelles, Hayez.
19. BLOCKMANS, W., PREVENIER, W., 1997. De Bourgondiërs, de Nederlanden op weg naar eenheid, 1384 - 1530. Meulenhoff, Amsterdam, p.202
20. BLOCKMANS, W., PREVENIER, W., 1997. De Bourgondiërs, de Nederlanden op weg naar eenheid, 1384 - 1530. Meulenhoff, Amsterdam, p. 203.
21. ANONYMUS, 1831. Révolutions de Liège sous Louis de Bourbon. Uitg. Bruxelles, M. Hayez, p. 114.
22. OUDENBOSCH, ADRIEN D', 1903. Chronique d'Adrien d'Oudenbosch / traduction français de J. Alexandre. Uitg. Liège, Cormaux. Reeks: Publication / Société des Bibliophiles Liègeois ; no. 36, p. 221.
23. GARNIER, E., 1860. Louis de Bourbon, évêque-prince de Liège. 1455 - 1482. Uitg. Paris, Dumoulin.
24. GAIER, C., 1980. Grandes batailles de l'histoire liégeoise au Moyen Age. Uitg. Liège, E. Wahle.
25. CARTELLIERI, O., 1926. Am Hofe der Herzöge von Burgund; kulturhistorische Bilder. Uitg. Basel, Benno Schwabe.
26. PiCarta is een dienst van OCLC, Online Computer Library Center, waarin kwalitatief hoogwaardige informatie gevonden en aangevraagd kan worden met behulp van een geavanceerde zoekmachine die in een aantal geïntegreerde bestanden zoekt. Die bestanden bevatten bibliografische gegevens, inhoudsopgaven van tijdschriften en verwijzingen naar full-text- en webpagina's en worden vooral door universiteiten, hogescholen en een aantal stads- en regiobibliotheken gebruikt.
27. De heer Bruno Dumont en mevr. Stéphanie Denoël van de Archives de l'état Liège dank ik voor hun welwillende samenwerking.
28. Archives de l'État á Liège. Oeuvres du fonds des Échevins de Liège, 1460, juillet ; Registre 26, f° 171 v°
29. Archives de l'État á Liège. Oeuvres du fonds des Échevins de Liège, 1452, 27 octobre ; Registre 18, f° 283 v°
30. Archives de l'État á Liège. Oeuvres du fonds des Échevins de Liège, 1451, Registre 18, f° 6 r°
31. GOBERT, T., 1976. Liège   travers les ƒges. Les rues de Liège, deel VI, p. 280.
32. DHANENS, E., 1984. Onze lieve vrouw met de vlinder en Antonius de Gandova te Luik. Is Antonius de Gandova te Luik identisch met Anthonius Pasman van Gent? In: Academiae Analecta, 1984, pag. 1-98. Mededelingen van de koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, klasse der schone kunsten, jaargang 45, nr 1.
33. Dr. Arnold Uleijn te Sambeek dank ik voor zijn vele adviezen en discussies die steeds weer tot nieuwe inzichten leidden.
34. Archives de l'État á Liège. Oeuvres du fonds des Échevins de Liège, 1506 22 juin, Registre 64, f° 46 r°
35. Archives de l'État á Liège. Convenances et Testaments des Échevins de Liège, 1550, Registre 38 f° 60 r°
36. HELBIG, J., 1906. L'art mosan depuis l'introduction du Christianisme jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, achevé et publ., conformément au désir de l'auteur, par les soins de Joseph Brassinne, Tome I, Des origines à la fin du XVe siècle. Uitg. Bruxelles, Van Oest, p. 122- 131.
37. YERNAUX, J., 1947. Antoine Cautel, de Gand et son fils Martin, peintres à Liège aux XVe et XVIe siècle. In: Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art, deel XVII, 1947/1948, p. 23-40.
38. Idem YERNAUX, J. 1947, p. 29.
39. Archives de l'État á Liège. Oeuvres du fonds des Échevins de Liège, 1479, 2 juillet, Registre 41, f° 298 r° - v°
40. Archives de l'État á Liège. Oeuvres du fonds des Échevins de Liège,1451, Registre 18, f° 6 r°.
41. Archives de l'État á  Liège. Oeuvres du fonds des Échevins de Liège, 1462, registre 28 f° 145 r°
42. DECHAUX, C., ROBERT-JONES, P., 1995. Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours : depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principaut‚ de Liège jusqu'aux artistes contemporains. Deel: [1]: A-K, p. 165
43. Zo had de familie Brueghel generaties lang zijn invloed op de Vlaamse schilderkunst. De familie Bach is een soortgelijk voorbeeld op een ander terrein, de muziekkunst.


Ü   terug
Þ   snelkeuzemenu
Ü
   terug naar de rubriek "artikelen"