LAMBIER LE PONDEUR

Een fascinerend middeleeuws handschrift in de Sint Pietersberg

door: Henk Blaauw


Inhoud

Inleiding

Natuurkundig onderzoek: datering met behulp van de koolstof-14 methode

Korte beschrijving van de methode

          De uitvoering

          Resultaten en vervolgonderzoek

          Conclusies

Inhoudelijk onderzoek: stijl en herkomst van het opschrift

          Over boucscrivers en verluchters

          Conclusies

Onderzoek naar de identiteit van Lambier le Pondeur in het Rijksarchief in Luik

          Inleiding

          Zoeken in het Rijksarchief in Luik
         
Voornaam of familienaam?

          Verder zoeken in het Rijksarchief in Luik
          Wie waren die Pondeurs en waren ze familie van elkaar?
         
Conclusies

Nadere beschouwing over locatie en naaste omgeving van de groeve
          De plaatselijke topografie

          Het kasteel van Caestert
          Het kasteel Lichtenberg
          Het klooster te Lichtenberg
          Conclusies

De historische gebeurtenissen van 1465 - 1470
        
 Inleiding
          De hoofdrolspelers in het Luikse drama van 1468
          De hertogen van BourgondiŽ
          Prins-bisschoppelijke relaties
          De Luikse bevolking slaat terug
          De koning van Frankrijk; een volgende machtsfactor
          Pauselijke inmenging
          Het verloop van het krijgsgewoel 1465 Ė 1468

         
Hoe loopt het uiteindelijk af met de hoofdrolspelers?
          Conclusies

Samenhang van gebeurtenissen en eindconclusie
          Hadden een of meer van deze hoofdrolspelers mogelijk een relatie met Lambier?
         
Nogmaals Lambier le Pondeur
Toelichtende noten en literatuur

nb. dit online artikel met kleurenafbeeldingen, is eerder, in zwartwit, verschenen in SOK mededelingen nr. 46, juni 2007. 
 

ř  start
ř   snelkeuzemenu
   terug naar de rubriek "artikelen"